Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Hallinto Yhdistyksen kevät- ja syyskokous. Hallituksen kokoukset.
Toiminnan päämäärä Kokonaismaanpuolustus- ja turvallisuuspoliittisen tietouden syventäminen, maanpuolustusta edistävän yhteistoiminnan kehittäminen sekä jäsenten toimintaan aktivoiminen.
Kokoukset ja muu toiminta Kevät- ja syyskokoukset pyritään järjestämään yhteiskunnallisesti kiinnostaviin kohteisiin esittelyjen /esitelmien kera

Kevät- tai syysretki järjestetään oman maakunnan yhteiskunnallisesti tärkeään kohteeseen.

Jatketaan yhteistyötä ja kanssakäymistä muiden vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen sekä puolustusvoimien kanssa.

Osallistutaan alueella järjestettäviin eri maanpuolustustapahtumiin.

Huomioidaan Puolustusvoimien järjestämät yleisötapahtumat alueella ja osallistutaan niihin mahdollisuuksien mukaan.

Maanpuolustus-lehti tilataan jäsenmaksun 2018 maksaneille jäsenille ja toimintavuonna liittyneille uusille jäsenille. Lehti ilmestyy neljä (4)  kertaa vuodessa.

Tiedotus Näkyvyyden ja tunnettuuden lisääminen tiedottamalla toiminnasta eri julkaisuissa. Omien kotisivujen ylläpito ja kehittäminen. Jäsenrekrytointi alueellisten maanpuolustuskurssien yhteydessä. Jäsenmerkki. Jäsenkirjeet ja tiedottaminen mm. Etelä-Savon alueella ilmestyvien sanomalehtien järjestöpalstoilla.
Talous Jäsenmaksutulot.